Gedicht over atoomschuilkelder in Oss bekroond

 

 

 

Voor de stadsgedichtenwedstrijd waren er dit jaar meer dan 500 inzendingen. De vijfkoppige jury was unaniem in haar oordeel welke gedichten tot de 3 beste behoorden. Het was Tsead Bruinja, Dichter des Vaderlands, die de prijzen uitreikte. Dat gebeurde tijdens de Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad, op 7 september.

De jury schrijft in haar rapport over “Schuilkelder” van Els de Groen voor de derde prijs: “De dichter mijmert over de (on)zin van een van de laatste operationele schuilkelders in ons land gelegen in Oss. In stevige ritmiek wordt het dilemma duidelijk; schuil ik er bij dreiging of trek ik weg. De ontreddering wordt beeldend beschreven. Uiteindelijk blijkt het niet uit te maken wat je kiest”.

 

 

Schuilkelder  

Als de wereld ten ondergaat, scheep ik me niet in.

Arken zijn onbetrouwbaar. Als de wereld sterft ga ik

naar de kelder met zesendertighonderd mede-Ossenaren.

 

Een plaatselijke supermarkt doet ons uitgeleide.

Op is Op, orakelt de reclame op de ramen. VOL is VOL

echoën stemmen uit de diepte. We lopen al sneller.

 

In een parkeergarage schuilen kelderkamers: bedden

knus gestapeld, wc’s als schouwburgstoelen in een

rechte rij. Er is ventilatie, zowaar gekoelde lucht.

 

Om beurten gaan we liggen, om beurten ook weer staan.

Tijd wordt iets wat slobbert, ruimte iets wat knelt

redding wat ontreddert. Tot we buiten mogen.

 

Boven roert zich niets. Zelfs de vogels zijn gevlogen.

We plunderen de winkel tot OP waarachtig OP is.

Dan gaan we het volk dat niet kon schuilen achterna.

 

*In Oss bevindt zich de enige operationele atoomschuilkelder van Nederland die nog volkomen in tact is.

De kelder werd gebouwd in 1986, tijdens de Koude Oorlog.

 

Drie jaar geleden won Els de Groen al eens de eerste prijs in deze wedstrijd.

 

 

 

 Dichtbundel: Wakker Vallen.

 

Uitgeverij In de Knipscheer heeft het poëziedebuut van Els de Groen uitgebracht in een geïllustreerde vierkleuren bundel. In de bundel van 128 pagina's 83 gedichten zijn opgenomen.

De illustraties zijn 34 olieverfschilderijen die ook door Els de Groen zijn gemaakt. Eén schilderij is van de hand van Piet van Boxel, wiens werk in menig museum hangt.

 

 

 

 

 

 

Boekpresentatie Voor het Volk

 

 

 

 

 

 

Op donderdagmiddag 6 oktober 2016 werd ‘Voor het Volk’ van Els de Groen gepresenteerd in Boekhandel Douwes in Den Haag.

 

 

Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door Prof. Dr. Rob de Wijk. Hij is oprichter en directeur van het HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies), historicus en deskundige op het gebied van de Internationale Betrekkingen. Hij was o.a. geruime tijd verbonden aan Instituut Clingendael in Den Haag.

 

 

 

 

 

 

 

Voor het Volk is een essay dat met 40 foto’s van bekende fotografen uit Oost en West 30 jaar Europese geschiedenis beslaat, te beginnen in 1983, in de vorm van 25 columnachtige hoofdstukken, geschreven door oud-Europarlementariër Els de Groen. Zij is het essay gaan schrijven n.a.v. de herdenking van de val van de Muur, november 2014. Na haar samenwerking met de Russische schrijver Uspenski in de jaren tachtig en talloze reizen door Oost-Europa in de jaren ‘90, werd er in 2003 druk op haar uitgeoefend zich kandidaat te stellen voor het Europees Parlement. Ook deze termijn als MEP (2004-2009) komt in het essay aan bod. Na haar mandaat, met Oost-Europa als prioriteit, heeft zij het reizen voortgezet en ook het schrijven weer opgepakt. Voor het Volk behandelt een periode waarin populisten en nationalisten zich verzetten tegen de grensoverschrijdende aanpak en benadering van internationale kwesties. Dus is het ook een boek over de onmacht van muren.

 

 

 

 

Els de Groen uit Oss winnares van de Stadsgedichtenwedstrijd 2016

  

Op zaterdag 3 september werd in Lelystad de 12e editie van de Nationale Stadsdichtersdag 2016 georganiseerd. Op die dag worden alle, door hun gemeente erkende, stadsdichters van Nederland en Vlaanderen uitgenodigd om naar Lelystad te komen en hun Stadsdichterspoëzie te presenteren. Dit zijn er inmiddels 61 totaal, 47 in Nederland en 14 in Vlaanderen.

  

In het kader van de Nationale Stadsdichtersdag is er is er door uitgeverij Kontrast in samenwerking met Stichting Poëtikos,  een Stadsgedichtenwedstrijd uitgeschreven. Dit jaar zijn hiervoor 400 gedichten ingeleverd, hiervan zijn er door een deskundige jury 100 gedichten geselecteerd die gepubliceerd zijn in de dichtbundel “Stadshart” die gisteren werd gepresenteerd. Het is interessant om te vermelden dat van deze 100 geselecteerde gedichten er 6 zijn geschreven door dichters die wonen in de gemeente Oss!

 

Het gedicht "Groei" van de Osse dichteres Els de Groen werd door de jury onder leiding van Luc Baaten beloond met de eerste prijs van de Stadsgedichtenwedstrijd.

Hierbij het juryrapport:

De jury was getroffen door de mooie parallel tussen het groeiproces van enerzijds de stad en anderzijds de dichter. Het gedicht bevat aansprekende metaforen ("de stad morste rode menie", "schoot op langs steigers", "overwoekerde het groen") en een prettig leesritme. Het taalgebruik is treffend. Zelfs in de vormgeving van het gedicht is groei zichtbaar gemaakt.

 

Groei

 

Ik weet niet wie het snelst groeide, ‘s-Gravenhage of ik

Het was kort na de oorlog en we hadden beiden trek  

De stad verslond de polder en de tuinbouwkassen

Ik at stamp met kaantjes, pap en kokosbrood

Zij kreeg nieuwe straatnamen

Ik kreeg nieuwe schoenen  

We waren heel verschillend van elkaar, de stad en ik

Maar ook onafscheidelijk met elkaar verbonden

Morste zij rode menie, ik speelde kappertje

Kruimelde zij kalk, ik trok hinkelbanen

Schoot zij op langs steigers

Ik klom een eindje mee

Verhuizen deden we ook samen, ‘s-Gravenhage en ik

Zij betrok nieuw weideland tussen smalle vaarten

Ik een nieuwe woning in alweer een buitenwijk

Maar zij overwoekerde niet meer alle groen

En ik hield op met keten

We waren uitgegroeid

 

 

Els de Groen is aangesloten bij het dichterscollectief Dichtersbent in Oss.

 

In 2015 nam ze deel aan een conferentie in Salerno, waar de Amerikaanse organisatie "100 Thousand Poets for Change", dichters uit de hele wereld verwelkomde. Dat jaar had ze in haar Gemeente Oss de Poëzieprijs gewonnen. Een eigen bundel, met eigen illustraties staat in de steigers. Enige van haar gedichten zijn vertaald in het Engels, Italiaans en het Bosnisch.

 

 

 

Lezingen

 

 

Els de Groen geeft frequent lezingen over haar vele werk, voor zowel volwassenen als jongeren. Desgewenst gecombineerd met een powerpoint presentatie.